Plan zapobiegania COVID-19

2021-10-05
Spread the love

Zakres

1. Przestrzenny
Poniższe zasady dotyczą całego terenu imprezy Mistrzostw Europy w Wioślarstwie 2020 w:
Poznań, Polska.
Obejmują one:

 • Obszar ograniczony do akredytowanych uczestników,
 • Trybuny i Widownia,
 • Cały tor regatowy i kanał powrotny,
 • Wieża startowa,
 • Chatka Alignera,
 • Rozpocznij most.

2. Czasowy

Poniższe zasady obowiązują od momentu przybycia do Poznania do czasu ostatecznego wyjazdu nawet poza
oficjalnie ogłoszone dni treningów i zawodów.

II. Przepisy ogólne

 1. Zawodnicy, wsparcie, delegaci ekip i obsługa regat nie mogą brać udziału w regatach w przypadku jakiegokolwiek COVID-19 powiązane objawy. Nie wolno im wchodzić na teren imprezy, muszą przebywać w izolacji, skonsultować się z lekarzem i postępuj zgodnie z jego instrukcjami. Ma to również zastosowanie w przypadku osobistej interakcji z osobą trzecią, która:
  Objawy związane z COVID-19. Można skontaktować się z lekarzem Komitetu Organizacyjnego (OC) [email protected] w przypadku jakichkolwiek pytań otwartych lub wymaganej pomocy na miejscu.
 2. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić formularz oceny stanu zdrowia przed wydarzeniem, aby podać informacje o wszelkich potencjalnych infekcjach” ryzyka. Odpowiedni Kierownik Zespołu jest zobowiązany do dostarczenia do OC wypełnionych i podpisanych formularzy pocztą elektroniczną na [email protected] do poniedziałku 5 października. Formularz należy wypełnić w terminie 2-4. Październik 2020. W przypadku, gdy formularz nie został dostarczony na czas, Europejska Rada Wioślarska (ERB) i OC zastrzega sobie prawo do zawieszenia odpowiednich akredytacji.
 3. Gdy sportowcy, personel pomocniczy i delegaci zespołów oraz personel regat doświadczają objawów związanych z Covid-19 po: przyjazd do Poznania do czasu zakończenia imprezy lub w przypadku pytań kierownik zespołu jest zobowiązany do bezzwłocznie skontaktuj się telefonicznie z biurem FISA/ERB i lekarzem FISA i poczekaj na instrukcje.
 4. Gdy zespoły podróżują z obszaru wysokiego ryzyka zgodnie z wytycznymi FISA, menedżerom zespołów zaleca się kontakt FISA z wyprzedzeniem w celu oceny ryzyka i procedur łagodzenia.
 5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów związanych z Covid-19 podczas pobytu lub w ciągu 14 dni po wyjeździe, Zespół Kierownik zobowiązany jest do odpowiedniego poinformowania OC poprzez [email protected]
 6. W przypadku potwierdzenia infekcji w trakcie lub w ciągu 14 dni po zakończeniu imprezy, KO poinformuje wszystkich wolontariuszy, uczestników i widzów. Kierownik Zespołu pozostanie jedynym punktem kontaktowym dla Federacja Narodowa z OC.
 7. Typowe objawy związane z Covid-19 obejmują gorączkę, suchy kaszel, ból gardła, zaburzenia węchu, biegunkę, zmęczenie i duszność. ZAKTUALIZOWANO
 8. Noszenie ochronników ust/nosów jest obowiązkowe na całym terenie imprezy poza łodziami wiosłowymi. Sternik musi nosić ochraniacz na usta/nos nawet na łodzi wiosłowej/w wiosłach halowych. Sternik musi nosić ochraniacz na usta/nos nawet w łodzi wiosłowej. OC zdecydowanie zaleca noszenie ust/nosa ochrona poza terenem imprezy, zwłaszcza podczas śledzenia wyścigów na rowerach.
 9. Każdy musi zachować minimalną odległość 1,50 metra od innych osób na całym terenie imprezy.
 10. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania powszechnych zasad higieny osobistej, w tym regularnej dezynfekcji rąk i przestrzeganie etykiety kichania. Komitet Organizacyjny zapewnia odpowiednie środki do dezynfekcji rąk.
 11. W przypadku powtarzających się naruszeń niniejszego Planu Ochrony przed Zakażeniem Zdarzeniami, ERB i OC zastrzegają sobie prawo
  cofnąć akredytację uczestnikowi i wydalić go z terenu imprezy.
 12. Aby zredukować punkty kontaktu/dotyku, wszystkie drzwi będą otwarte, z wyjątkiem drzwi do urządzeń sanitarnych,
  wagi sportowców i drzwi ewakuacyjnych.
 13. Następujące miejsca ogólnego użytkowania będą okresowo myte i dezynfekowane w miejscach często odwiedzanych:
  • klamki i klamki,
  • poręcze,
  • włączniki światła,
  • dodatkowe strefy chwytu, m.in. dystrybutory wody.
  Czynności związane z czyszczeniem i dezynfekcją zostaną udokumentowane w protokole czyszczenia.
 14. KO wyznacza dedykowaną osobę kontaktową do komunikacji zewnętrznej w sprawach związanych z infekcjami. Wszystko
  publikacje i oświadczenia muszą być zatwierdzone przez tę osobę kontaktową w ścisłym porozumieniu z FISA Event Manager.